Prospect Tonotil-N, 10 flacoane buvabile, Vianex Sa


1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TONOTIL N pulbere şi soluţie pentru soluţie orală


2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Pulbere pentru soluţie orală (conţinută în dop)
170 mg pulbere pentru soluţie orală conţin L-fosfotreonină 20 mg, L-glutamină 75 mg, clorură de
hidroxocobalamină 0,5 mg.

Soluţie orală (conţinută în flacon)
10 ml soluţie orală conţin L-fosfoserină 60 mg, clorhidrat de arginină 150 mg.

Excipient cu efect cunoscut: sorbitol (E 420)

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi soluţie pentru soluţie orală.

Soluţie: limpede, de culoare roşu-cireaşă, cu miros plăcut, caracteristic, de vişine şi gust dulce.
Pulbere: granulată, de culoare albă.


4. DATE CLINICE


4.1 Indicaţii terapeutice

Tonotil N este indicat în stări patologice, de exemplu: boli somatice şi psihice, demenţă senilă, boli în care
intervine o disfuncţie în metabolismul neuronal.
Tonotil N stimulează activitatea cerebrală, producerea de energie şi posibilităţile de utilizare a oxigenului la
nivel celular. Tonotil N completează componentele biologice celulare deficitare fără să genereze produşi de
degradare.
Tonotil N este folosit ca tonic în stări de slăbiciune, anorexie şi în convalescenţă.
Datorită indicaţiilor de mai sus Tonotil N poate fi administrat în următoarele "Specialităţi Medicale":

Pediatrie:
Retardare psihosomatică, convalescenţă, anorexie, oboseală în urma unui efort intelectual prelungit.

Medicină internă:
Surmenaj fizic şi intelectual, convalescenţă, stări de slăbiciune (anemie, anorexie)

Geriatrie:
Depresie senilă sau demenţă senilă, dereglări psihosomatice ale vârstei a III-a, în pierderea memoriei la
persoane vârstnice, în scăderea performanţelor intelectuale, în dereglări metabolice şi ca adjuvant în terapia
angiovasculară.
2

Neurologie:
Tensiuni nervoase, oboseală asociată cu administrarea de medicamente sedative. Ca supliment în tratamentul
cu antidepresive şi anxiolitice.

Chirurgie:
Este un tonic pentru organism; se recomandă în convalescenţă după intervenţii chirurgicale.

Oftalmologie:
Oboseală oculară, miopie progresivă, boli ale retinei datorate dereglărilor metabolice, irigare sangvină
deficitară la nivel ocular, ambliopie datorată fumatului, atrofia nervului optic, şi ca aditiv în tratamentul
combinat cu medicaţie anticataractă pentru a preveni cataracta senilă (datorită efectelor asupra reglării
metabolismului celular şi aprovizionării organismului cu aminoacizi esenţiali ).

Obstetrică-ginecologie:
Convalescenţă, tensiune nervoasă, slăbiciune, climacteriu.

Ortopedie-traumatologie:
Ca un tonic al organismului şi ca un tonic pentru pacienţii ce urmează a fi operaţi. Convalescenţă (după
intervenţii chirurgicale, traumatisme, etc.).

Medicină sportivă
Recuperarea psihosomatică a atleţilor.


4.2 Doze şi mod de administrare

Se îndepartează sigiliul de metal al flaconului, prin extragere. Apoi se împinge dopul roşu în aşa fel încât să
se golească conţinutul acestuia în partea lichidă din flacon. Se agită bine flaconul. Se înlătură dopul şi se
transvazează conţinutul flaconului într-un pahar.
Tonotil N este uşor de administrat şi are gust plăcut. Se poate dilua cu apă.
Tonotil N poate fi administrat şi la diabetici, deoarece nu conţine zahăr.
Soluţia se administrează imediat după constituire.

Adulţi: doza recomandată este de 1-2 flacoane dimineaţa, înainte de micul dejun
Copii: doza recomandată este de 1 flacon dimineaţa, înainte de micul dejun


4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.
Tumori maligne, stări neoplazice datorită prezenţei hidroxocobalaminei.


4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Produsul nu trebuie lăsat la vederea şi îndemâna copiilor.
Se recomandă prudenţă la pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică severă sau cu acidoză metabolică sau
la pacienţii cu tulburări ale metabolismului aminoacizilor.

Deoarece conţine sorbitol, pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză nu trebuie să
utilizeze acest medicament.


4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile.


4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea
3
Tonotil N poate fi administrat în timpul sarcinii şi în perioada de alăptare.


4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Tonotil N nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.


4.8 Reacţii adverse

Reacţii alergice în cazul hipersensibilităţii la unul dintre componenţii produsului.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate
Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru
permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul
sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de
raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe website-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a
Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro .


4.9 Supradozaj

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj.5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE


5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Tractul digestiv şi metabolism, tonice, combinaţii
Cod ATC: A13A N01
Fosfoserina este un aminoacid fosforilat, care intervine în biosinteza fosfoaminolipidelor la nivelul ţesutului
nervos.
Spre deosebire de acidul glutamic, glutamina (amida acidului glutamic) penetrează bariera hemato-
encefalică. Glutamina participă la biosinteza de compuşi biologici activi (acetilcolina) şi la reacţii de transfer
de grupă amino. Fosfotreonina este un aminoacid fosforilat care joacă un rol important în biosinteza
lipoproteinelor cerebrale. Arginina, ca şi hidroxocobalamina, este indipensabilă hematopoezei, dovedindu-se
a fi extrem de utilă pentru funcţionarea normală a diferitelor enzime necesare pentru sinteza acizilor nucleici.

Cercetările recente în domeniul biochimiei au arătat că toate maladiile sunt datorate unor disfuncţii în
metabolismul celular. Cele mai importante caracteristici ale acestor disfuncţii sunt:

1. Insuficienţa fosforilării oxidative în mitocondrii

2. Diminuarea sintezei proteice ribozomice

3. Creşterea activităţii lizozomilor
Tonotil N reglează metabolismul celular, furnizează energie şi prin aceasta se obţine:
- stimularea fosforilărilor;
- sintetizarea creatininei şi acidului cetoglutaric;
- stimularea glicogenolizei şi glucogenezei.
Tonotil N are acţiune detoxifiantă, deoarece împiedică acumularea de amoniac în celula nervoasă.
Tonotil N are acţiune regenerativă determinând:
- anabolismul proteinelor, metabolismul lipidelor, gluconeogeneza, sinteza acidului nicotinic şi a
mediatorilor chimici (acetilcolina, acidul aminobutiric, serotonina);
- reglează concentraţia potasiului din organism;
- împiedică eliminarea sodiului din organism.
Scăderea echivalentului respirator ca urmare a scăderii acidului lactic în sânge arată că Tonotil N:
- măreşte rezistenţa persoanelor care prestează muncă fizică;
- îmbunătăţeşte metabolismul celular.


5.2 Proprietăţi farmacocinetice
4

Substanţele active din Tonotil N sunt aminoacizi.


5.3 Date preclinice de siguranţă

Nu sunt disponibile.6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE


6.1 Lista excipienţilor

Aromă ,,Sour Cherry”*
Benzoat de sodiu (E 211)
Gelatină
Macrogol 4000
Manitol (E 421)
Sorbitol (E 420)

*Conţine: apă, alcool etilic (din melasă) , suc de vişine, vanilină, uleiuri esenţiale de critice, aldehidă
benzoică, aldehidă decilică, aromă de cacao obţinută prin distilare.6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.


6.3 Perioada de valabilitate

2 ani


6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.


6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră, cu câte 10 ml soluție orală, închise cu capac din PE, de culoare albă,
având montat în partea centrală un dop cu lăcaș din PE, de culoare roșie, care conține în interior 170 mg
pulbere pentru soluție orală.


6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Fără cerinţe speciale la eliminare.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

VIANEX S.A.,
Tatoiou Street, Nea Erythrea Attiki, 14671,
Grecia
5

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

9360/2016/019. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: Octombrie 2016


10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Septembrie 2017

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Naţionale a
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro .